Dàn Áo Exciter 135 2010 Chính Hãng Phối Tem Ghép

3.150.000 VNĐ

Bao gồm:

+ Dàn áo bóng 12 món: 1.800.000 đồng

+ Dàn nhựa nhám 3 món 600.000 đồng

+ Tem Ghép 750.000 đồng