Ốc Titanium 5 li 6 li Gắn Dàn Áo Mọi Loại Xe

45.000 VNĐ

Ốc titanium gắn dàn áo, cacte, 6 li 1,5 phân đầu to nhỏ và mỏng. Chất lượng titan nguyên khối được điện phân tại cửa hàng Phụ Kiện Xe VN