Ốc titanium gr5 8 li đầu mỏng bắt đĩa

45.000 VNĐ

Ốc 8 li 2 phân đầu mỏng dành để gắn dàn chân hoặc đĩa cho các loại xe.